ZESPÓŁ


Zespół Przystani Terapeutycznej tworzą wysoko wykwalifikowani psycholodzy i psychoterapeuci, w większości z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy. W trosce o jakość usług, wszyscy stale podnosimy kompetencje zawodowe oraz poddajemy swoją pracę regularnej superwizji.

Nasi psycholodzy i psychoterapeuci oferują pomoc zarówno w terapiach indywidualnych, jak i terapiach małżeńskich, rodzinnych i dziecięcych.

mgr Alicja Rużycka-Bogacz
PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTKA
mgr Alicja Rużycka-Bogacz

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTKA

Psycholog i psychoterapeutka. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim w 2002 r. Absolwentka całościowego 4-letniego szkolenia z psychoterapii, przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Stowarzyszenia Psychoterapeutów Dziecięcych im. D. Winnicota.

Pracuje od 2008 roku jako psychoterapeutka w Krakowskim Centrum Zdrowia Psychicznego w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Doświadczenie zawodowe zdobywała również pracując przez 10 lat w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie, gdzie pomagała dorosłym i dzieciom doświadczającym kryzysów psychicznych i wydarzeń traumatycznych, prowadziła grupy wsparcia i grupy terapeutyczne.

Pracuje w nurcie psychoterapii psychodynamicznej oraz w oparciu o standardy interwencji kryzysowej. Pracę swoją poddaje regularnej superwizji. Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych, par i małżeństw oraz psychoterapią dzieci i młodzieży. Prowadzi również konsultacje psychologiczne oraz konsultacje w sytuacjach wystąpienia kryzysów życiowych i wydarzeń traumatycznych.

503 116 543
mgr Sylwia Burak
PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTKA
mgr Sylwia Burak

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTKA

Jestem psychoterapeutką, mgr psychologii i pedagogiki.

Odbyłam całościowy, 5-letni kurs psychoterapii w nurcie psychodynamicznym i systemowym w Krakowie, pod naukowym kierownictwem prof. dr hab. n. med. Bogdana de Barbaro. Aktualnie jestem w trakcie procesu certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W zależności od sytuacji i potrzeb pacjenta prowadzę psychoterapię indywidualną, rodzinną, par (w koterapii) lub pomoc psychologiczną w kryzysie. Zajmuję się pomocą osobom doświadczającym różnego rodzaju trudności emocjonalnych, psychicznych (w tym m.in. stanów lękowych, depresyjnych, zaburzeń nerwicowych, psychosomatycznych, osobowościowych), problemów w relacjach, sytuacji kryzysowych, traumatycznych a także pragnącym się rozwijać, pogłębiać kontakt ze sobą i innymi.

Doświadczenie zawodowe rozwijam od 2009 r.; pracowałam w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie, Poradni Zdrowia Psychicznego i Oddziale Dziennym Krakowskiego Zespołu Zdrowia Psychicznego Medinorm, współpracowałam z Ośrodkiem dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, Specjalistycznym Szpitalem im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie oraz placówką opiekuńczo-wychowawczą Saltrom.  Kompetencje w pracy klinicznej zdobywałam również podczas staży klinicznych - Zakład Terapii Rodzin CM UJ, całodobowy Odział Psychiatryczny  Kliniki Psychiatrii CM UJ w Krakowie, Oddział Dzienny Terapii Nerwic i Zaburzeń Osobowości Katedry Psychoterapii CM UJ w Krakowie.

Aktualnie jest związana zawodowo z Krakowskim Instytutem Psychoterapii oraz Poradnią Zdrowia Psychicznego Medinorm w ramach Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Psychicznego.

Kwalifikacje zawodowe doskonalę poprzez udział w licznych szkoleniach, warsztatach, konferencjach naukowo-dydaktycznych.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Pracuję zgodnie z kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego.

505 185 346
mgr Maria Czyż
PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTKA
mgr Maria Czyż

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTKA

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Instytutu Psychologii Stosowanej UJ oraz wydziału biologii UJ. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA przygotowującą do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP.

Stażowała w Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, w Fundacji Dzieci Niczyje, w telefonie dla Osób w Kryzysie Emocjonalnym 116 123, w Oddziale Dziennym Leczenia Psychoz w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Pracuje jako terapeuta w Krakowskim Instytucie Psychoterapii.

Doświadczenie zawodowe w obszarze wspierania osób dorosłych w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysów traumatycznych i egzystencjalnych zdobywała pracując w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej (Kraków, Bochnia), a także w Poradniach Zdrowia Psychicznego prowadząc psychoterapię dorosłych, dzieci i młodzieży.

Pracuje w podejściu humanistycznym łącząc je z metodami i myślą innych kierunków psychoterapeutycznych. Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach specjalistycznych oraz poddając własną pracę regularnej superwizji.

884 957 775
mgr Agnieszka Domaszczyńska
PSYCHOLOG
mgr Agnieszka Domaszczyńska

PSYCHOLOG

Psycholog, logoterapeuta. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Ukończyła Kurs z Logoterapii – specjalizacja Psychoterapia Integralna i Noo-psychoterapia (wg merytorycznych zaleceń European Association for Logoteraphy and Existential Analysis), Intensywny Kurs udzielana pomocy psychologicznej osobom będącym w kryzysie psychologicznym (organizowanym przez Grupę Interwencji Psychologicznej
i Szkoleń ARCAN), roczny kurs z Psychotraumatologii Ogólnej (organizowany przez Fundację Pomorskie Centrum Psychotraumatologii), cykl warsztatów dla wychowawców „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. W latach 2012 – 2016 pracowała jako psycholog w Szpitalu Bonifratrów im. św. Jana Grandego w Krakowie. Od 2013 r. pracuje jako psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Jest członkiem Grupy Terapii Obiektywizującej w Instytucie Karola Wojtyły – Fundacja Naukowa oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Opieki Duchowej w Medycynie.

Pracuje w podejściu personalistycznym łącząc je z metodami i myślą logoterapeutyczną oraz w oparciu o standardy interwencji kryzysowej. Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach specjalistycznych. Poddaje swoją pracę regularnej superwizji.

Prowadzi terapię osób cierpiących na zaburzenia lękowe i depresyjne. Pomaga osobom w kryzysach indywidualnych, normatywnych, traumatycznych i egzystencjalnych.

604 190 953
mgr Milena Kansy
PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA
mgr Milena Kansy

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej przygotowującą do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz dwuletnie Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Ukończyła również Kurs Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych organizowany przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku.

Doświadczenie zdobywała pracując w Krakowskim Instytucie Psychoterapii w Tarnowie, gdzie prowadziła psychoterapię młodzieży, dorosłych oraz terapię rodzin, oraz podczas licznych staży na oddziałach psychiatrycznych krakowskich szpitali (Szpital Uniwersytecki, Szpital Specjalistyczny im.Ludwika Rydygiera, Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego) oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień PRO VITA.

Aktualnie pracuje w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki (Szpital Uniwersytecki w Krakowie) gdzie prowadzi terapię par i rodzin.

Pracuje w oparciu o psychodynamiczne rozumienie rozwoju człowieka. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w konferencjach naukowych oraz szkoleniach z zakresu psychoterapii. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych, młodzieży a także terapią par.

785 238 278
mgr Katarzyna Kowara
PSYCHOTERAPEUTKA, PSYCHOLOG
mgr Katarzyna Kowara

PSYCHOTERAPEUTKA, PSYCHOLOG

Ukończyłam całościowy kurs psychoterapii przy Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Szpitalu im. Józefa Babińskiego w Krakowie. Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej młodzieży, młodych dorosłych, dorosłych oraz osób w wieku senioralnym. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, a warsztat poszerzam przygotowując się do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Na psychoterapię indywidualną zapraszam osoby, które odczuwają cierpienie (depresja, stany lękowe, psychoza, schizofrenia, zaburzenia dysocjacyjne, kryzysy rozwojowe, nerwica, zaburzenia jedzenia, samookaleczenia, myśli samobójcze, bezsenność, ataki paniki) oraz osoby które chciałyby lepiej zrozumieć siebie. Pracuję z dorosłymi i z młodzieżą od 13 roku życia. Zapraszam również osoby z tak zwanych grup mniejszościowych (LGBT, osoby starsze, osoby chorujące psychiatrycznie). W swojej pracy posługuję się psychoterapią psychoanalityczną. Jest to metoda oparta na relacji między terapeutą a pacjentem, gdzie w długoterminowym procesie można przyjrzeć się mechanizmom swojego myślenia, czucia, zachowania oraz odzyskać wolność. Psychoterapia psychoanalityczna jest metodą o potwierdzonej skuteczności w badaniach naukowych. Skuteczność ta to ustąpienie objawów (np. lęku czy bezsenności) ale i poprawa jakości życia. Moje doświadczenie poza gabinetem to m. in. wieloletnia praca w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oraz w Oddziale Dziennym leczenia Nerwic "Feniks" w Katowicach. Obecnie natomiast pracuję w Krakowskim Instytucie Psychoterapii. Zapraszam do kontaktu!

667195954
mgr Katarzyna Piekoszewska (Zagórowska)
SPECJALISTA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ, PSYCHOTERAPUTA
mgr Katarzyna Piekoszewska (Zagórowska)

SPECJALISTA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ, PSYCHOTERAPUTA

Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Specjalista psychologii klinicznej- podspecjalizacja w zakresie psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych. Psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji, ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Od 2013 roku  jest asystentem w Szpitalu Klinicznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie. Obecnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadzi diagnozę psychologiczną oraz psychoterapię indywidualną .

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w ramach Oddziału Ogólnopsychiatrycznego oraz  w ramach   Oddziału Psychiatrii Sądowej w Szpitalu Klinicznym im.dr Józefa Babińskiego, w  Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie.

Pracuje w oparciu o psychodynamiczne rozumienie człowieka, swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

795 639 747
mgr Natalia Polak
PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPUETKA
mgr Natalia Polak

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPUETKA

Psycholog i psychoterapeuta. Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym- całościowe szkolenie podyplomowe przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Od 2014 roku pracuje w Krakowskim Instytucie Psychoterapii, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych, psychoterapię grupową oraz psychoterapię par i rodzin. Współpracuje także z Instytutem Neuromedica, gdzie pracuje jako psycholog i terapeuta EEG Biofeedback. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie, gdzie zajmowała się pomocą osobom znajdującym się w kryzysowych sytuacjach życiowych oraz wsparciem i psychoterapią osób, które doświadczyły traumatycznych wydarzeń życiowych. W przeszłości prowadziła warsztaty dla młodzieży i studentów z zakresu rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz  psychoterapię młodzieży w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień dla Młodzieży „PRO VITA”.

Pracuje w oparciu o psychodynamiczne rozumienie rozwoju człowieka oraz
w zgodzie z Kodeksem Etyczno- Zawodowym Psychologa. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w  konferencjach naukowo-dydaktycznych oraz specjalistycznych szkoleniach z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej.

Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych, par i małżeństw oraz psychoterapią młodzieży. Prowadzi również konsultacje psychologiczne oraz konsultacje w sytuacjach wystąpienia kryzysów życiowych i wydarzeń traumatycznych.

732 842 026
mgr Beata Wrotyńska
PSYCHOTERAPEUTKA
mgr Beata Wrotyńska

PSYCHOTERAPEUTKA

Psychoterapeutka. Prowadzi psychoterapię w podejściu psychodynamicznym osób dorosłych przejawiających zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe i depresyjne. Pomaga osobom w kryzysach życiowych, kryzysach par i małżeństw.

Ukończyła podyplomową Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenia zawodowe w tym podejściu uzupełniała na stażu w Oddziale Psychiatrii Psychodynamicznej Kliniki Psychiatrii Dorosłych SU w Krakowie. Doświadczenia w pracy z problematyką kryzysów indywidualnych i małżeńskich, ostrego stresu (ASD) oraz zaburzeń pourazowych zdobywała pracując kilkanaście lat w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Posiada Certyfikat PTP w zakresie prowadzenia i superwizowania interwencji kryzysowej. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Własną pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach z zakresu psychoterapii.

693 548 660
mgr Magdalena Żarska
PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTKA
mgr Magdalena Żarska

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTKA

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (numer certyfikatu: 495).

Ukończyła Psychologię Stosowaną na UJ oraz 4-letni akredytowany kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowym Tercognitiva, zakończony egzaminem certyfikacyjnym w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Członek Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Jako psychoterapeuta pracuje od 2013 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Centrum Dobrej Terapii, Centrum Zdrowia Psychicznego PRO-VITA  oraz podczas staży: w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie na oddziałach: Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Dziennym Oddziale Zaburzeń Afektywnych i Ambulatorium Terapii Rodzin, także w oddziałach stacjonarnym i dziennym Szpitala Wojskowego w Krakowie oraz w krakowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Posiada także 5-letnie doświadczenie w pracy trenera szkoleniowego (szkolenia dla młodzieży i dorosłych).

Pracuje indywidualnie z dorosłymi. Podstawą jej pracy terapeutycznej jest terapia poznawczo-behawioralna, jednak często wykorzystuje elementy tzw. trzeciej fali terapii poznawczej, tj. Terapii Schematu J.Younga oraz ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Są to potwierdzone naukowo i regularnie poddawane badaniom nad skutecznością metody.

Regularnie poszerza swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach specjalistycznych oraz superwizując swoją pracę. Uważa, że warunkami powodzenia terapii, stojącymi po stronie terapeuty, są rzetelna wiedza merytoryczna i umiejętności, a także empatyczna postawa wobec klienta.

791 332 443