Przystań
Terapeutyczna

SPECJALISTYCZNE GABINETY
PSYCHOTERAPEUTYCZNE I PSYCHOLOGICZNE

PSYCHOTERAPIA INDYWIUDALNA


Wiele osób chce lepiej zrozumieć siebie, swoje emocje i zachowanie, pragnie odzyskać równowagę wewnętrzną i poczucie własnej wartości. Chce aby ich życie było bardziej satysfakcjonujące i szczęśliwe. 

Psychoterapia może być rozwiązaniem dla osób, które doświadczają trudności emocjonalnych, mają poczucie niepanowania nad sobą i swoim życiem, doświadczają wewnętrznej pustki, cierpią z powodu objawów lęku i depresji utrudniających funkcjonowanie i obniżających poziom życia, mają problemy w relacjach interpersonalnych, czują się samotne i nierozumiane, pragną stworzyć bliską, intymną relację, ale doświadczają niepowodzeń w tym obszarze.

Psychoterapia może być rozwiązaniem dla osób, które na skutek trudnej sytuacji życiowej lub nagłego kryzysowego wydarzenia doświadczają przeżyć przewyższających ich zwyczajowe sposoby radzenia sobie z problemami. Psychoterapia polega na przeprowadzeniu cyklu spotkań z psychoterapeutą. Pierwszym etapem psychoterapii jest określenie występujących problemów oraz trudności, a następnie wspólne ustalenie przyczyn ich powstawania. Kolejnym krokiem jest wspólne znalezienie rozwiązania i dążenie do wyeliminowania lub umniejszenia wagi problemów, doprowadzając w ostatecznym etapie do stworzenia podstaw i fundamentów do odbudowania swojego życia na bardziej satysfakcjonującym, trwalszym i zdrowszym poziomie.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, czy też pytania dotyczące psychoterapii – zachęcamy do kontaktu telefonicznegomailowego, bądź przez formularz kontaktowy dostępny w zakładce Kontakt.

psychoterapia indywidualna,
psychoterapia małżeńska (par),
psycholog dziecięcy.