Przystań
Terapeutyczna

SPECJALISTYCZNE GABINETY
PSYCHOTERAPEUTYCZNE I PSYCHOLOGICZNE

PSYCHOLOG DZIECIĘCY


Rodziców często niepokoi zachowanie, a także okazywane przez swoje dziecko emocje. Nie zawsze je rozumieją, nie zawsze wiedzą jak sobie z tym poradzić i w takich przypadkach zastanawiają się nad skorzystaniem z pomocy psychologa dziecięcego.  W większości przypadków okazuje się, że naprawdę nie warto z tym zwlekać, albowiem im wcześniej zareagujemy na problemy dziecka, tym łatwiej będzie je rozwiązać i umożliwić mu dalszy rozwój w normalnych warunkach.

dwoje skączących dzieci

Dziecko może doświadczać wielu problemów, z którymi sobie nie radzi, np. doświadczać braku akceptacji ze strony rówieśników, spotykać się z agresją z ich strony, zarówno jak ze strony dorosłym. Może doznawać poczucia braku zrozumienia przez innych, dystansować się w relacjach z osobami z otoczenia. Często występują też u dzieci lęki, a także stres związany z nauką, zajęciami w szkole, nadmiarem obowiązków, nie radzeniem sobie z ich wypełnianiem, relacjami z rodzicami, kontaktami społecznymi. Wszystkie te problemy objawiają się zdenerwowaniem i agresją ze strony dziecka, brakiem apetytu, nieśmiałością, zamknięciem się w sobie. Dzieciom potrzebna jest pomoc również po doświadczeniu przez nie traumatycznych przeżyć, takich jak ciężka choroba, wypadek, śmierć kogoś z bliskich, rozwód rodziców, przemocą psychiczną, fizyczną lub seksualną.

Psychoterapia dziecięca polega na przeprowadzeniu spotkań indywidualnych psychologa dziecięcego z dzieckiem. Dodatkowo bardzo często odbywają się również równoległe spotkania terapeuty z rodzicami, czy też inne formy pomocy psychologicznej.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, czy też pytania dotyczące psychoterapii – zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego, bądź przez formularz kontaktowy dostępny w zakładce Kontakt.

psychoterapia indywidualna,
psychoterapia małżeńska (par),
psycholog dziecięcy.