PRZYSTAŃ TERAPEUTYCZNA

SPECJALISTYCZNE GABINETY PSYCHOLOGICZNE I PSYCHOTERAPEUTYCZNE

Przystań Terapeutyczna powstała z myślą o osobach, które chcą lepiej zrozumieć siebie, swoje emocje i zachowanie, które pragną odzyskać równowagę wewnętrzną i poczucie własnej wartości, którym zależy na tym, aby ich życie było bardziej satysfakcjonujące i szczęśliwe. 

Pomagamy osobom, które doświadczają trudności emocjonalnych, mają poczucie niepanowania nad sobą i swoim życiem, doświadczają wewnętrznej pustki, cierpią z powodu objawów lęku i depresji utrudniających funkcjonowanie i obniżających poziom życia, mają problemy w relacjach interpersonalnych, czują się samotne i nierozumiane, pragną stworzyć bliską, intymną relację, ale doświadczają niepowodzeń w tym obszarze.

Jesteśmy dla tych, którzy na skutek trudnej sytuacji życiowej, nagłego kryzysowego wydarzenia, doświadczają przeżyć przewyższających ich zwyczajowe sposoby radzenia sobie z problemami. Oferujemy pomoc parom, które chcą poprawić wzajemną komunikację, odbudować lub wzmocnić więź, poradzić sobie z problemami.

Naszą ofertę kierujemy do dorosłych, młodzieży oraz dzieci.

Metody pracy: 
 
 
•   psychoterapia psychodynamiczna,
   psychoterapia poznawczo-behawioralna,
   psychoterapia humanistyczna,
•   poradnictwo psychologiczne,
   interwencja kryzysowa.